Tietosuojaseloste

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry tuottaa julkaisuja, järjestää keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja tapahtumia. Kutsumme tilaisuuksiimme muun muassa sidosryhmiämme, yhteistyökumppaneitamme ja mediaa. Toiminnastamme kerromme tilaisuuksien lisäksi muun muassa www.eva.fi-sivustolla, uutiskirjeissä, tiedotteilla ja postitse.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käytämme yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme tietoja.

Rekisterinpitäjä

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry, Näringslivets Delegation EVA rf
Y-tunnus: 0211068-4
Osoite: Arkadiankatu 23, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: 09-68 69 200

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Heini Larros
c/o EVA, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki
heini.larros@eva.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme muun muassa yhteistyökumppaneidemme, sidosryhmiemme ja verkkosivujemme kävijöiden tietoja. Tarkoitus on tiedottaa ja kertoa toiminnastamme, sekä esittää kutsuja tapahtumiin.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomen tietosuojaa koskevaa sääntelyä.

Pääsääntöisesti henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään. Lisäksi keräämme tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  1. a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
  3. f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Käsittelemme tietojasi pannaksemme täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yhteisön kanssa (esim. uutiskirjeen tilaus).

Meillä ja kumppaneillamme on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää liiketoimintaamme tekemällä tiedottamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista sekä toteuttamalla tapahtumia. Oikeutetun edun perusteella voimme mm. lähettää tiedotteita ja kutsuja yhteystietojasi hyödyntäen. Muita oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. liiketoiminnan edelleen kehittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä niin kauan kuin välillämme on asiakas- tai siihen rinnastettava asiallinen yhteys taikka meillä on yllä kuvattuja oikeutettuja etuja, joiden perusteella tietoja käsittelemme.

Näitä tietoja käsittelemme

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, IP-osoite, työnantaja, ammattinimike, tieto osallistumisesta EVAn ohjelmiin (esimerkiksi Business Fellows), tieto rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä ja siihen reagoinnista (kuten tapahtumakutsut).

Tietojen poistaminen, tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Edellä kuvattuja tarkoituksia varten käytössämme on uutiskirjerekisteri, kutsurekisteri ja yhteystietorekisteri.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa tai vaatia tietojensa korjaamista tai niiden poistamista postittamalla kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tarkistus-, korjaus- tai poistamispyynnön henkilötietojen käsittelijän yhteyshenkilölle (Heini Larros). Mikäli rekisteröity käyttää oikeuttaan poistaa häntä koskevat tiedot, eikä tietosuojalainsäädäntö oikeuta tai velvoita meitä jatkamaan tietojen käsittelyä, ei rekisterinpitäjä pysty enää noudattamaan mahdollista suoramarkkinointikieltoa, sillä rekisterinpitäjälle ei jää mitään tietoja poistetusta henkilöstä.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Saatamme jakaa henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille eli ns. henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi markkinointi, ohjelmistopalvelut ja tapahtumien tuottaminen. Emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen meille, tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Jaamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä toteutamme projekteja, kuten tapahtumia.

Voimme jakaa tapahtumiimme osallistuvien henkilötietoja harkintamme mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi sidosryhmille järjestetty tapahtuma).

Näin suojaamme tietosi

Suojaamme internetyhteyden

Käytämme palomuuria

Rekisteriimme pääsevät vain henkilöt, jotka sitä tarvitsevat

Suojaamme salasanoin

Mahdolliset erimielisyydet

Jos rekisteröity ja henkilötietojen käsittelijä ovat rekisteriin liittyvästä asiasta erimielisiä, eikä asiaa saada kohtuullisessa ajassa ratkaistua, rekisteröidyllä on mahdollisuus kääntyä valvontaviranomaisen puoleen. Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki

Muut ehdot

Tämän tietosuojaselosteen kattamiin rekistereihin ja niissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Kehitämme elinkeinotoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Evästekäytäntömme

Keräämme www.totuusveroistasi.fi-sivuston käytöstä tietoja evästeiden (eli nk.cookies) ja vastaavien tekniikoiden avulla. Käytämme tekniikoita totuusveroistasi.fi-sivuston kehittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Evästeitä vastaavia tietojenkeräystekniikkoja ovat selaimen paikallinen tietovarasto, sovelluksen tunniste ja laitetunniste.

© EVA 2023